top of page

צעירים בונים עיר ביחד

המטרה

יוזמת נח הינו ארגון אשר שם לעצמו למטרה ליישם פתרון לבעיית הדיור של הדור הצעיר ובה בעת לעצב מחדש את המפה הכלכלית-חברתית בישראל.

עובדים קשה וגרים בנח

יוזמת נח קמה מתוך ההבנה שהמשבר של הצעירים הוא כל כך עמוק וסבוך שדרוש פתרון בקנה מידה לאומי רחב ביותר. אנו מציעים פתרון שייתן לצעירים במדינת ישראל מרחב לנשימה ובעת ובעונה אחת יזניק את המשק. הפתרון מגלם בתוכו את החשיבות האדירה של הצעירים...

נח בתקשורת

חדש!! תמלול מדויק של כתבת השער אודות יוזמת נח מגליון החג של מוסף ידיעות אחרונות - "החלוצים החדשים"

יוזמות שאנחנו אוהבים

הנגב מתפתח במהירות חסרת תקדים

אתר חדש - Negev Jobs מאפשר לעקוב אחרי אפשרויות תעסוקה ויזמות חדשות בדרום.

הצטרף עכשיו כדי להשפיע!

"מדבר שיהיה לגן, שממה שתהפוך לישוב, ים שיהפוך לנהר, מרחב שיהפוך לתשתית וכל אלה הם גם בסיסים וגם גשרים, בסיס לריבונות העם, בסיס לתורת התחדשותו, גשר בינינינו לבין שכנינו וגשר בינינו לעמים רחוקים, גשר בין הקדום מאוד לבין המוקדם באמת."

דוד בין גוריון, באחד מנאומיו הרבים על הנגב

 

bottom of page